Tomeu Caldentey és famós pel seu enfocament a la cuina d’autor i per fusionar la tradició gastronòmica mallorquina amb tècniques innovadores i creatives. El concepte culinari es basa en utilitzar ingredients locals d’alta qualitat i combinar-los de manera sorprenent per crear plats exquisits i únics.

La seva cuina intuïtiva i estil personal es caracteritza per ressaltar els sabors naturals dels ingredients i per presentar plats visualment atractius.

A més de dirigir el restaurant, Tomeu Caldentey també s’ha dedicat a la formació culinària. Ha estat professor a l’Escola d’Hostaleria de les Illes Balears i ha participat a nombrosos esdeveniments gastronòmics tant a Espanya com a nivell internacional.

El concepte de Tomeu Caldentey Cuiner es basa en la passió per la cuina i el respecte pels ingredients locals. Caldentey s’inspira en la tradició mediterrània i la cultura de la seva terra natal, Mallorca, i cerca transmetre aquests sabors i aromes a cada plat. El seu objectiu és sorprendre i delectar els seus comensals, oferint una experiència culinària interactiva, visual, única i memorable.

En resum, Tomeu Caldentey és un xef destacat a l’escena culinària espanyola, reconegut per la seva cuina oberta a Tomeu Caldentey Cuiner i el seu enfocament a la cuina d’autor amb ingredients locals. El seu concepte es basa a fusionar la tradició gastronòmica mallorquina amb tècniques innovadores, creant plats exquisits i visualment atractius. El seu talent i dedicació li han valgut ser el primer xef mallorquí amb estrella Michelin (2004. Molí d’en Bou) a la història i ha deixat una empremta significativa al món de la gastronomia.

El chef Tomeu Caldentey es un reconocido chef español que ha dejado una huella significativa en la escena culinaria. Nació en Mallorca en 1973 y es conocido por su restaurante, Tomeu Caldentey Cuiner, que se encuentra en Sa Coma. Mallorca.

Tomeu Caldentey es famoso por su enfoque en la cocina de autor y por fusionar la tradición gastronómica mallorquina con técnicas innovadoras y creativas. Su concepto culinario se basa en utilizar ingredientes locales de alta calidad y combinarlos de manera sorprendente para crear platos exquisitos y únicos.

Su cocina intuitiva y estilo personal se caracteriza por resaltar los sabores naturales de los ingredientes y por presentar platos visualmente atractivos.

Además de dirigir su restaurante, Tomeu Caldentey también se ha dedicado a la formación culinaria. Ha sido profesor en la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares y ha participado en numerosos eventos gastronómicos tanto en España como a nivel internacional.

El concepto de Tomeu Caldentey Cuiner se basa en la pasión por la cocina y el respeto por los ingredientes locales. Caldentey se inspira en la tradición mediterránea y la cultura de su tierra natal, Mallorca, y busca transmitir esos sabores y aromas en cada plato que crea. Su objetivo es sorprender y deleitar a sus comensales, ofreciendo una experiencia culinaria interactiva, visual, única y memorable.

En resumen, Tomeu Caldentey es un chef destacado en la escena culinaria española, reconocido por su cocina abierta en Tomeu Caldentey Cuiner y su enfoque en la cocina de autor con ingredientes locales. Su concepto se basa en fusionar la tradición gastronómica mallorquina con técnicas innovadoras, creando platos exquisitos y visualmente atractivos. Su talento y dedicación le han valido ser el primer chef mallorquín con estrella Michelin (2004) en la historia y ha dejado una huella significativa en el mundo de la gastronomía.

Queso de Menorca, albaricoque y…
Canelón 2001
Chef Tomeu Caldentey is a renowned Spanish chef who has left a significant mark on the culinary scene. He was born in Mallorca in 1973 and is known for his restaurant, Tomeu Caldentey Cuiner, which is located in the municipality of Sa Coma. Majorca.

Tomeu Caldentey is famous for his focus on signature cuisine and for fusing Mallorcan gastronomic tradition with innovative and creative techniques. His culinary concept is based on using high-quality local ingredients and combining them in surprising ways to create exquisite and unique dishes.

Its intuitive cuisine and personal style is characterized by highlighting the natural flavors of the ingredients and by presenting visually appealing dishes.

In addition to running his restaurant, Tomeu Caldentey has also dedicated himself to culinary training. He has taught at the School of Hospitality of the Balearic Islands and has participated in numerous gastronomic events both in Spain and internationally.

The concept of Tomeu Caldentey Cuiner is based on a passion for cooking and respect for local ingredients. Caldentey is inspired by the Mediterranean tradition and the culture of his homeland, Mallorca, and seeks to transmit those flavors and aromas in each dish he creates. His goal is to surprise and delight his diners, offering an interactive, visual, unique and memorable culinary experience.

In short, Tomeu Caldentey is a leading chef on the Spanish culinary scene, renowned for his open kitchen at Tomeu Caldentey Cuiner and his focus on signature cuisine using local ingredients. Its concept is based on fusing the Mallorcan gastronomic tradition with innovative techniques, creating exquisite and visually attractive dishes. His talent and dedication have earned him the first Mallorcan chef with a Michelin star (2004) in history and has left a significant mark on the world of gastronomy.
Raviolis con papel de arroz y jugo de cebolla