Sa sobrassada, sempre present a la cuina de Tomeu Caldentey.