Atmosphere you breath when you visit Tomeu Caldentey Cuiner restaurant experience. Sa Coma. Mallorca.

En Nochevieja, menú Tomeu. Diez platos, 69€. Bebidas no incluidas. Reservas en www.tomeucaldentey.com